• ausgemustert... ausgemustert...
 • Naumburger Kleinbahn auf Bergfahrt Naumburger Kleinbahn auf Bergfahrt
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • unter Dampf... Hessencourrier e.V. Naumburger Kleinbahn unter Dampf... Hessencourrier e.V. Naumburger Kleinbahn
 • Detail einer Dampflok Detail einer Dampflok
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • die Fahrkarte bitte... die Fahrkarte bitte...
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Einfahrt... Einfahrt...
 • Einfahrt... Einfahrt...
 • Einfahrt in den Bahnhof Einfahrt in den Bahnhof
 • die Mannschaft auf der Lok die Mannschaft auf der Lok
 • Kontrolle Kontrolle
 • Kontrolle Kontrolle
 • Naumburger Kleinbahn Naumburger Kleinbahn
 • Dampflok Dampflok